Click for Web Layout

Toestands diagram
In HCADwin kunnen executeerbare toestandsdiagrammen getekend worden. Zie ook de figuur hieronder, waarin een deel zichtbaar is van drie diagrammen. Het voorbeeld betreft een simulatie van een fabriek, waarbij platen worden gegoten in twee persen, die vervolgens na afkoeling middels een kraan in een magazijn worden gebracht. Dezelfde kraan moet dit magazijn later ook weer legen.
De simulatie betrof het in kaart brengen van de logistieke effecten van een orderstroom op de efficientie van de persen.

Toestanden

Een draaiende simulatie geeft in HCADwin onderstaand beeld:

Het rode vierkantje geeft aan welke toestand actief is. De getallen met twee cyfers achter de komma geven aan hoelang sinds de simulatie gestart is de betreffende toestand al actief geweest is. Voor een evaluatie van de simulatie kan dat van belang zijn. (Waar wordt het meest op gewacht?) De rood onderstreepte transitie voorwaarde is waar, de anderen niet.
In dit voorbeeld is er een gebruik gemaakt met HSL. Als wordt gewacht op een cmd, wordt een HSL procedure geactiveerd, die op grond van een ASCII bestand een nieuwe order ophaald. Is de order binnen, dan wordt de besturing hervat met de parameters van de order.

Bovenstaande voorbeelden zijn nu, 2018, tamelijk achterhaald. De nieuwste inzichten zijn niet meer gebaseerd op het STD=Slim Toestands Diagram, maar op de PTD=Proces Timing Diagram. Het ligt in de bedoeling de komende jaren deze website in het Engels hieromtrent uit te breiden. Wordt vervolgd dus.
Door instructies te geven en de complexe praktijk te zien, is de indruk ontstaan dat Booleaanse expressies onhandelbaar en onleesbaar zijn. Ik opteer voor de strategie van de opsommingen. Zie mijn STD_DEMO_UK project hoe een complex vraagstuk van 5 parallelle pompen implodeert door die aanpak. Uiteraard wordt van de PTD gebruik gemaakt, hoewel in de voorbeelden nog vaak STD staat genoemd. Door de toevoeging van de First Failure strategie zijn de beveiligingen ge´ntegreerd met de besturingen en noem ik dat voortaan de PTD filosofie.